Interactive Brokers Turkey

IBT, önde gelen işletmelere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet veren küresel bir yönetim danışmanlık şirketidir.

Şirketimiz, ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırarak halen 38 çalışanı ile hizmetlerine devam etmektedir.  Sadece ülkemizde değil, kurumsallaşmasını yurt dışında da sağlayan bir Türk danışmanlık şirketi olarak ilerlemeyi amaç edinmiştir.

Bu amaç doğrultusunda kurulduğu yıldan beri AB’nin ve Asya’nın önde gelen danışmanlık ve eğitim firmaları ile işbirliği yapmış ve bir çok önemli projede birlikte görev almıştır. Ayrıca İsviçre ve Almanya’da bulunan temsilcileri ile uluslararasılaşmanın adımlarını atmıştır.

IBT'nin profesyonel hizmetleri arasında siber güvenlik ve gizlilik, ticari sözleşmeler ve adli tıp gibi alanları kapsayan denetim ve güvence, vergi ve danışmanlık bulunmaktadır.

Finansal Sorunların Çözülmesine Yardımcı Oluyoruz

check

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumların vizyon ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi, stratejiyle doğru şekilde ilintilenmiş hedeflerin kurum geneline yayılması, ölçülmesi ve performans odaklı çalışmanın kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz.

check

Süreç İyileştirme Danışmanlığı

Müşteri beklentilerinin giderek arttığı ve teknolojinin sürekli geliştiği küresel rekabet ortamında, firmaların iş yapış tarzını da sürekli olarak geliştirmesi gerekmektedir.

check

İş Sürekliliği Danışmanlığı

IBT olarak iş sürekliliğinizi tehdit edecek riskleri tanımlar, olası etkilerini ve alınması gereken aksiyonları ve sorumlularını belirleriz. Kaynakların doğru yerlere yönlendirilerek en yüksek geri dönüşü almak için çalışırız.

check

Strateji Belirleme Danışmanlığı

Kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün temelinde stratejik yönetim kültürü ve bu kültürün yönetim sistemlerine dönüşümü yatmaktadır. Strateji belirleme danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında kısıtlı olmayan çözümler sunmaktayız.

check

Organizasyon Yapılandırma Danışmanlığı

Örgütsel yapı, dış çevredeki değişime duyarlı bir şekilde sürekli gelişmelidir. Rekabet şartları, teknoloji, sosyal yapı, müşteri beklentileri, yasalar ve istihdam modelleri gibi birçok alandaki değişim bunu etkiler.

check

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı

Günümüzde şirketler geniş bir yelpazede, çok hızlı gelişen ve yıkıcı etkiler bırakabilen kompleks bir risk ortamı içinde faaliyet gösteriyor. Buna paralel iç ve dış paydaşların riskin nasıl yönetildiği ile ilgili beklentileri her geçen gün artıyor.

İHTİYAÇ DANIŞMANLIĞI

İşlerinizi bugün büyütün

İster ilk hesabınızı açıyor olun, ister uzun vadeli bir tasarruf planına katılıyor olun, sizin için anlamlı bir şekilde para ayırmanıza yardımcı olacak bir hesabımız var.

+90 212 964 02 00

IBT Hizmetlerimiz

Devlet Desteği

Kamu Sektörü çalışmalarımız ile yerel yönetimlerin karmaşık iş sorunlarını çözmelerine ve riski yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

Özel Şirket

Ekiplerimiz, eğitimlerimiz ve etkinliklerimiz özel şirketlere odaklanıyor, sorunları görüyor ve çözümler üretiyoruz.

Vergi Hizmetleri

Vergi analizi, iş zekası self servisinden vergi kontrol panolarına, kıyaslama ve vergi planlamasına kadar uzanan geniş alanlarda hizmet sunuyoruz.

Danışman Servisi

Şirketinizin her gün karşılaştığı iş risklerini kontrol etmek ve hafifletmek için sizinle yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Risk Güvencesi

Bugünün iş ortamı farklı. Şirketler daha karmaşık, daha bağlı, yeni ve bilinmeyen finansal risklerle karşı karşıya kalmasın diye risklerini analiz ediyoruz.

Denetim ve Güvence

Finansal tablo denetimi, yatırımcılar ve sermaye piyasaları tarafından kullanılan bilgileri inceleyip çözümler sunuyoruz.

SSS ve Cevaplar

Hizmet kalitesinde sürekli gelişimi ilke edinen IBT; sektör liderliği yarışında istikrarlı bir yer edinmiş ve gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde 150’den fazla kuruluşa danışmanlık hizmetleri sunmuştur.

IBT, uluslararası bilgi, birikim ve deneyime önem veren bir danışmanlık şirketi olarak global anlayışla hizmet üretmeyi ilke edinmiştir. Personelimizin bir çoğu gerek ülkemizde ve gerekse de uluslararası bir çok projede deneyim edinmiş, denetim, değerlendirme ve danışmanlık alanında yetkinliklerini geliştirmişlerdir.

Turquality konusunda yetkili danışmanlık şirketi olarak Turquality danışmanlığında başarılı uygulamalara sahip bir şirkettir. Bu kapsamda müşterilerinin Turquality tarafından onaylanması sürecinde destek verilmektedir.

Hakkımızda

IBT, önde gelen işletmelere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara hizmet veren küresel bir yönetim danışmanlık şirketidir.

Şirketimiz, ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırarak halen 38 çalışanı ile hizmetlerine devam etmektedir.  Sadece ülkemizde değil, kurumsallaşmasını yurt dışında da sağlayan bir Türk danışmanlık şirketi olarak ilerlemeyi amaç edinmiştir.

Bu amaç doğrultusunda kurulduğu yıldan beri AB’nin ve Asya’nın önde gelen danışmanlık ve eğitim firmaları ile işbirliği yapmış ve bir çok önemli projede birlikte görev almıştır. Ayrıca İsviçre ve Almanya’da bulunan temsilcileri ile uluslararasılaşmanın adımlarını atmıştır.

Üst düzey Liderlik

Amacımız toplumda güven inşa etmektir. Dünya da yapmak istediğimiz farkı tanımlar, bu yüzden yaptığımız şeyi iyi yaparız.

Danışmanlarımız arasında tıp doktorları, mühendisler, iş yöneticileri, memurlar, girişimciler ve araştırma bilimcileri bulunmaktadır. Yeteneklerini karmaşık, önemli zorluklara uygulama fırsatı için IBY’ye katıldılar. Arka plan, cinsiyet, milliyet ve bakış açılarının çeşitliliği, müşterilerimizin derin ve geniş uzmanlık alanlarında tekil bir denge almasını sağlar.

Üst